Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Priežu iela 14A-30

Īpašuma adrese

Priežu iela 14A-30, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 922 8341

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Sīmaņa ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000170012001), daudzdzīvokļu mājas Priežu ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000170012002), daudzdzīvokļu mājas Priežu ielā 14B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000170012003), daudzdzīvokļu mājas Priežu ielā 14C, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000170012004), daudzdzīvokļu mājas Priežu ielā 14D, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000170012006), daudzdzīvokļu mājas Priežu ielā 14E, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000170012010), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītās būves – pagraba zem pagalma (kadastra apzīmējums 01000170012011), un zemesgabala Sīmaņa ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000170012)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

21.8

Izsoles sākumcena

8000,00

Izsoles solis

300,00

Pieteikšanās termiņš

16.05.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.