Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Mazā Matīsa iela 3C-114

Īpašuma adrese

Mazā Matīsa iela 3C-114, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 927 1453

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 1930/83050 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Mazajā Matīsa ielā 3C, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000382025003), un 1930/340630 kopīpašuma domājamās daļas no zemesgabala Mazajā Matīsa ielā 3, Rīgā(kadastra apzīmējums 01000382025)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

19.3

Izsoles sākumcena

13900,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem 67012007, 67181393.