Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Kokneses prospekts 20A-5

Īpašuma adrese

Kokneses prospekts 20A-5, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 927 8231

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Kokneses prospektā 20, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000942015001), daudzdzīvokļu mājas Kokneses prospektā 20A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000942015002),  un zemesgabala Kokneses prospektā 20, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000942015)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

30.4

Izsoles sākumcena

36000,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem 67012007, 67181393.