Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Katrīnas iela 8-2

Īpašuma adrese

Katrīnas iela 8-2, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 927 4621

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar divām istabām, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Katrīnas ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000110040003), daudzdzīvokļu mājas Katrīnas ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000110040005), un zemesgabala Katrīnas ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000112055)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

43.3

Izsoles sākumcena

34000,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.