Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Gobas iela 8-8

Īpašuma adrese

Gobas iela 8-8, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 921 5523

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01001010053001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem (kadastra apzīmējumi: 01001010053002; 01001010053004; 01001010053005; 01001010053006), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001010053)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

27.3

Izsoles sākumcena

14000,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.