Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Ezera iela 23 k-2-20

Īpašuma adrese

Ezera iela 23 k-2-20, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 925 1026

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Ezera ielā 23, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000680108001), daudzdzīvokļu mājas Ezera ielā 23 k-2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000680108002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītās būves – šķūņa Ezera ielā 23, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000680108003), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000680108)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

25.6

Izsoles sākumcena

4000,00

Izsoles solis

200,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.