Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Alekša iela 4-1

Īpašuma adrese

Ārlavas iela 6-7, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 918 8496

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Ārlavas ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000550105001), daudzdzīvokļu mājas Ārlavas ielā 6A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000550105002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000550105004), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000550105005), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000550105009), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000550105)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

24.8

Izsoles sākumcena

5000,00

Izsoles solis

300,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem 67012007, 67181393.