Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Brīvības gatvē 356G Rīgā

Izsoles apraksts

Īpašuma adrese

Brīvības gatve 356G, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 092 2433

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

Garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 092 2219 003) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 092 2433) 221/3577 domājamā daļa ar lietošanas tiesībām uz telpu grupu Nr. 009 (platība 20,3 m2)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Izsoles sākumcena

5510 EUR

Izsoles solis

60 EUR

Pieteikšanās termiņš

02.10.2023.

Atsavinātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments

Tālrunis: +37125666566+37167026307

E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Izsoles apraksts

Izsoles sākums – 12.09.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 12.10.2023. plkst. 13.00.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Nekustamais īpašums Brīvības gatvē 356G, Rīgā (kadastra Nr. 0100 092 2433), ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības un privātpersonu kopīpašums, kas sastāv no garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008) ar septiņām telpu grupām (kopējā platība 138,6 m2), garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 092 2219 003) ar deviņām telpu grupām (kopējā platība 177,6 m2) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 092 2433) 1591 m2 platībā. Tas atrodas Teikā, daudzdzīvokļu māju kvartālā starp Brīvības gatvi un Stāmerienas ielu. Garāžām ir dzelzsbetona/betona pamati, ķieģeļu mūra sienas un gumijoto lokšņu materiālu jumta segums. Garāžu ekspluatācija uzsākta 1972. gadā.

Garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 092 2219 003) telpu grupa Nr. 009 ar kopējo platību 20,3 m2 un tai piekrītošās zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 092 2433) domājamās daļas nav iznomātas.

Atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2).

Pieteikšanās izsolei Elektronisko izsoļu vietnē līdz 02.10.2023.