SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Izglītības, kultūras un sporta komitejas kompetencē ir:

 • izglītības, sporta attīstības un sabiedrības integrācijas attīstības perspektīvo un ikgadējo programmu izstrāde un īstenošana;
 • priekšlikumu izstrāde Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla optimizācijai un izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, moderno informācijas  tehnoloģiju ieviešanai mācību procesā;
 • kultūrpolitika;
 • kultūrvide;
 • kultūras iestāžu attīstība;
 • jaunatnes politikas īstenošanas koordinēšana  Rīgā;
 • Rīgā dzīvojošo obligātās izglītības vecuma bērnu uzskaites kontrolēšana;
 • privāto izglītības, sporta un brīvā laika iestāžu attīstības sekmēšana;
 • sadarbošanās  ar Rīgas bāriņtiesu;
 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sadarbības ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Rīgas domes Īpašuma departamentu un SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” kontrole, sekmējot izglītības, sporta un brīvā laika iestāžu ēku celtniecību un renovāciju;
 • kontroles īstenošana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā;
 • sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju, Tieslietu ministriju,  Kultūras ministriju,  to padotības iestādēm, Valsts Kultūrkapitāla fondu, Rīgas Latviešu biedrību, radošajām savienībām un mazākumtautību biedrībām.

Ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.114 noteikts, ka Izglītības, kultūras un sporta komitejā var darboties 16 deputāti.