29.12.2020. Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrā izskatīts trauksmes cēlēja ziņojums par Rīgas pilsētas pašvaldības nodibinājuma valdes locekļu iespējamiem pārkāpumiem, noslēdzot darba līgumus pašiem ar sevi nodibinājuma izpilddirektora amatos. Lai novērstu pārbaudes laikā konstatētos trūkumus, nodibinājuma valdes locekļu amatiem noteikts valsts amatpersonas statuss, Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija izbeigusi darba līgumus nodibinājuma izpilddirektoru amatiem un ar nodibinājuma valdes locekļiem noslēgti pilnvarojumu līgumi, nosakot pilnvarnieku mēneša atlīdzību.