Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
25.10.2022.-07.11.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Turgeņeva iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 041 0097)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.09.2022. sēdes protokols Nr. 39, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Turgeņeva ielā 11  (kadastra apzīmējums 0100 041 0097) paredzēts cirst: 1 zirgkastaņu ø 60 cm.

  • Objekts – Dzīvojamās ēkas pārbūve un palīgēku nojaukšana
  • Adrese – Rīga, Turgeņeva iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 041 0097)
  • Zemesgabala īpašnieks – Fiziska persona

Saistībā ar plānoto dzīvojamās ēkas pārbūvi un palīgēku nojaukšanu Rīgā, Turgeņeva ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 041 0097) paredzēts cirst 1 zirgkastaņu ø 60 cm, kas atrodas tuvu esošai kaimiņu zemes gabala dzīvojamai ēkai, ir ar slīpu stumbru un uz stumbra novērojamas mizas iegrimes.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves  noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas jauktas apbūves  teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.  

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jauna teritorijas apzaļumojuma izveidošana, iestādot 1 koku un vairākus dekoratīvus krūmus.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.10.2022. līdz 07.11.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.11.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Rīgā, Daugavpils ielā 31; Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Turgeņeva ielā 9; kontaktpersona: Andis Segliņš, tālr. 29184771.

Aptaujas lapa

Informācija