Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
04.10.2022.-17.10.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Lāčplēša iela 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114), Lāčplēša iela 83B (kadastra apzīmējums: 0100 031 2030) , Lāčplēša ielas teritorija (kadastra apzīmējums: 0100 031 9003) 

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.09.2022. sēdes protokols Nr. 39, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Lāčplēša ielā 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114); Rīgā, Lāčplēša ielā 83B (kadastra apzīmējums: 0100 031 2030); Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums: 0100 031 9003) paredzēts cirst:

  • Rīgā, Lāčplēša ielā 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114) paredzēts cirst 1 gobu ø 41 cm, 1 daudzstumbru bērzu ø 25/32 cm;
  •  Rīgā, Lāčplēša ielā 83B (kadastra apzīmējums 0100 031 2030) paredzēts cirst 1 Holandes liepu ø 36 cm, 1 gobu ø 63 cm;
  • Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003) paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 51 cm, 1 osi ø 32 cm.

Objekts – Daudzdzīvokļu ēka

Adrese – Rīga, Lāčplēša iela 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114);

Rīga, Lāčplēša iela 83B (kadastra apzīmējums: 0100 031 2030);

Rīga, Lāčplēša ielas teritorija (kadastra apzīmējums: 0100 031 9003)

Zemesgabala īpašnieks – SIA “L81” un Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Saistībā ar plānoto būvniecību:

  • Rīgā, Lāčplēša ielā 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114) paredzēts cirst 1 gobu ø 41 cm, 1 daudzstumbru bērzu ø 25/32 cm;
  •  Rīgā, Lāčplēša ielā 83B (kadastra apzīmējums 0100 031 2030) paredzēts cirst 1 Holandes liepu ø 36 cm, 1 gobu ø 63 cm;
  • Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003) paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 51 cm, 1 osi ø 32 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 5 kokus un veidojot krūmu stādījumus aptuveni 175 m2 platībā.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 04.10.2022. līdz 17.10.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.10.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 vai pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Lapu ielā 19-8, kontaktpersona: Lāsma Ozola, tālr. 25560714.

Informācija

Aptaujas lapa