Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
17.01.2023.-30.01.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, trijādības iela 4b (kadastra apzīmējums 0100 049 0207)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.01.2023. sēdes protokols Nr. 1, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Trijādības ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 049 0207) paredzēts cirst 2 liepas ø 50, 38 cm un 2 kļavas ø 40, 49 cm.

Objekts – Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

Adrese – Rīga, Trijādības iela 4B (kadastra apzīmējums 0100 049 0207)

Zemesgabala īpašnieks – Fiziska persona

Saistībā ar teritorijas plānoto būvniecību Rīgā, Trijādības ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 049 0207) paredzēts cirst 2 liepas ø 50, 38 cm un 2 kļavas ø 40, 49 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem   Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 17.01.2023. līdz 30.01.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 30.01.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46; Pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā Ganību dambis 30A, kontaktpersona: Viesturs Briedis, tālr. 29453114.