Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
27.12.2022.-09.01.2022.

Paziņojums par koku ciršanas publisko apspriešanu  Kārļa Ulmaņa gatve 2A (kadastra apzīmējums 0100 050 0187) un  Rīga, zemes gabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0186), pie Kārļa Ulmaņa gatves 2A

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.12.2022. sēdes protokols Nr. 50, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2A (kadastra apzīmējums 0100 050 0187) un Rīgā, zemes gabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0186), pie Kārļa Ulmaņa gatves 2A paredzēts cirst 12 kokus:

  • 1 Ošlapu kļava ø 39 cm;
  • 4 Āra bērzi ø 23, 46, 44, 45 cm;
  • 3 Parastās kļavas ø 31, 46, 47 cm;
  • 4 Parastās liepas ø 45, 35, 32, 22/20/21/20 cm

Objekts – Ēku demontāža un tirdzniecības ēkas jaunbūve

Adrese – Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 2A (kadastra apzīmējums 0100 050 0187) un Rīga, zemes gabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0186), pie Kārļa Ulmaņa gatves 2A

Zemesgabala īpašnieks – SIA “MEIRE”

Saistībā ar plānoto būvniecību un teritorijas kopšanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2A (kadastra apzīmējums 0100 050 0187) un Rīgā, zemes gabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0186), pie Kārļa Ulmaņa gatves 2A, paredzēts cirst 12 kokus:

  • 1 Ošlapu kļava ø 39 cm;
  • 4 Āra bērzi ø 23, 46, 44, 45 cm;
  • 3 Parastās kļavas ø 31, 46, 47 cm;
  • 4 Parastās liepas ø 45, 35, 32, 22/20/21/20 cm

Projektam noteikta minimālā būvlaide (C kategorija, 9m) būvdarbu veikšanai un ēkas izvietošanai, līdz ar to ēkas novietojums ir strikti noteikts. Teritorijas dienvid-austrumu daļā paredzēts izveidot skvēru, kurā tiks iestādīti jauni augstvērtīgi dižstādi, tiks veidoti bagātīgi daudzpakāpju stādījumi piesārņojuma mazināšanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Pašlaik teritorijā atrodas 6 ēkas, apzaļumojums ar zālienu un kokiem ietverts tikai zemes gabala 01000500187 dienvid-austrumu daļā. Būvniecības iecere paredz palielināt apzaļumotās teritorijas apjomu, kompensējot un iekļaujot zaļo zonu arī teritorijas dienvidos, un visā autostāvvietas teritorijā, ik pēc 5 autostāvvietu pāriem izveidojot zaļo saliņu ar divpakāpju stādījumiem, tai skaitā kokiem. Kopumā teritoriju plānots papildināt ar aptuveni 24 jauniem kokiem.

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 42.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.12.2022. līdz 09.01.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.01.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46; Pie koku ciršanas ierosinātāja pārstāvja Rīgā, Veru ielā 6, kontaktpersona: Evija Cirša, tālr. +37128322411.

Aptaujas lapa

Informācija