Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
18.10.2022.-31.10.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Kalēju iela 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.10.2022. sēdes protokols Nr. 41, 1.3.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Kalēju ielā 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087) paredzēts cirst: 1 liepu ø 32 cm.

  • Adrese – Rīga, Kalēju iela 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087);
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Rīgas nami”

Rīgā, Kalēju ielā 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087) paredzēts cirst 1 liepu ø 32 cm. Koka ciršanas iemesls – atbilstoši būveksperta slēdzienam koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību.

Koks aug starp ēkām Skārņu ielā 10 un Kalēju ielā 9 k-7, attālums starp ēkām ir nepilni 7 metri. Noēnotie un ļoti šaurie apstākļi nav ļāvuši kokam izveidot sugai atbilstošu stumbru un vainagu.

Koka vainaga daļa projicējas uz abu ēku jumtiem, zari skar ēkas, izraisot ēku fasāžu bojājumus, it īpaši valsts nozīmes arhitektūras piemineklim ēkai Skārņu ielā 10 (vecākā saglabājusies ēka Rīgā). Koka saknes ieaug ēku pamatos un bojā pazemes inženierkomunikācijas.

Koka vietā ir paredzēts saglabāt un labiekārtot apstādījumu dobi, izvēloties konkrētajiem apstākļiem piemērotākas augu sugas.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.10.2022. līdz 31.10.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 31.10.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Rīgā, Daugavpils ielā 31; Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Kalēju ielā 9/11, kontaktpersona: Ivars Liepa, tālr. 26433662.

Aptaujas lapa

Informācija