Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
11.10.2022.-24.10.2022.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Hospitāļu iela 51 (kadastra apzīmējums 0100 025 0029) un Rīga, Hospitāļu iela 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) 

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.09.2022. sēdes protokols Nr. 36, 2.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Hospitāļu ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 025 0029) un Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) paredzēts cirst: paredzēts cirst 1 bērzu ø 25 cm, 1 ievu ø 13/25 cm un 1 liepu ø 29 cm, un  Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 49 cm un 1 kļavu ø 20 cm.

  • Objekts – Teritorijas labiekārtošana
  • Adrese – Rīga, Hospitāļu iela 51 (kadastra apzīmējums 0100 025 0029) un
  • Rīga, Hospitāļu iela 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030)
  • Zemesgabala īpašnieks – 2 fiziskas personas, SIA “POG Grupa”, SIA “Rietumu vējš” un fiziska persona

Saistībā ar būvprojekta “TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA” izstrādi Rīgā, Hospitāļu ielā 51, (kad. apzīmējums.0100 025 0029) paredzēts cirst 1 bērzu ø 25 cm, 1 ievu ø 13/25 cm un 1 liepu ø 29 cm, kā arī Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 49 cm un 1 kļavu ø 20 cm.

  1. ošlapu kļavu ø 49cm zemesgabalā Hospitāļu ielā 49 (kad. apzīmējums.0100 025 0030);
  2. kļavu ø 20 cm zemesgabalā Hospitāļu ielā 49 (kad. apzīmējums 0100 025 0030);
  3. bērzu ø 25 cm zemesgabalā Hospitāļu ielā 51 (kad. apzīmējums 0100 025 0029);
  4. ievu ø 13/25 cm zemesgabalā Hospitāļu ielā 51 (kad.apzīmējums  0100 025 0029);
  5. liepu ø  29 cm zemesgabalā Hospitāļu ielā 51 (kad.apzīmējums  0100 025 0029).

Tā kā koki ir izauguši pašizsējas rezultātā, tie ir ļoti biezi saauguši viens pie otra, un visu koku stumbri ir slīpi ar vienpusējiem vainagiem, sevišķi ošlapu kļava. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) un UNESCO pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr.852) aizsardzības zonā.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas Jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.10.2022. līdz 24.10.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.10.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātājas Rīgā, Hospitāļu ielā 51, kontaktpersona: Aldis Cīrulis, tālr. 29288454.

Aptaujas lapa

Informācija