Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
08.11.2022.-22.11.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Andrejostas iela 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) un Rīga, Andrejostas iela 29 (kadastra apzīmējums 0100 012 0117) 

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.10.2022. sēdes protokols Nr. 40, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) un Rīgā, Andrejostas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 012 0117) paredzēts cirst: 23 kokus (tajā skaitā 2 kokus - parastās liepas, kurām ir ciršanas atļauja Nr. BV-21-16714-nd) :

Andrejostas ielā 27:

 • 1 purva bērzu ø 20 cm;
 • 4 liepas ø 47, 39, 37, 42 cm;
 • 2 Pensilvānijas ošus ø 50, 38 cm.

Andrejostas ielā 29:

 • 7 purva bērzus ø 30, 28/34, 24/33, 25, 37, 42, 32cm;
 • 2 liepas ø 40, 33 cm;
 • 1 ošlapu kļavu ø 31 cm;
 • 1 Pensilvānijas osi ø 34 cm;
 • 2 spilvaugļu papeles ø 31, 41 cm;
 • 1 kļavu ø 54 cm.

Objekts – Andrejostas, Pētersalas ielas posma un regulējamā Eksporta, Pētersalas ielas krustojuma būvniecība, Rīgā, Pētersalas ielas pagarinājuma būvniecība Andrejsalā, Rīgā.

Adrese – Rīga, Andrejostas iela 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) un Rīga, Andrejostas iela 29 (kadastra apzīmējums 0100 012 0117)

Zemesgabala īpašnieks – SIA “MĀCĪBU CENTRS ANDREJSALA''

Saistībā ar jaunu ielas posmu ar koku stādījumiem un labiekārtotām atpūtas vietām būvniecību Rīgā, Andrejostas ielā 27 un Andrejostas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079 un 0100 012 0117) paredzēts cirst 23 kokus (tajā skaitā 2 kokus - parastās liepas, kurām ir ciršanas atļauja Nr. BV-21-16714-nd) :

Andrejostas ielā 27:

 • 1 purva bērzu ø 20 cm;
 • 4 liepas ø 47, 39, 37, 42 cm;
 • 2 Pensilvānijas ošus ø 50, 38 cm.

Andrejostas ielā 29:

 • 7 purva bērzus ø 30, 28/34, 24/33, 25, 37, 42, 32cm;
 • 2 liepas ø 40, 33 cm;
 • 1 ošlapu kļavu ø 31 cm;
 • 1 Pensilvānijas osi ø 34 cm;
 • 2 spilvaugļu papeles ø 31, 41 cm;
 • 1 kļavu ø 54 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas centra apbūves teritorijā un ielu teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku stādīšana, iestādot 94 jaunus kokus.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.11.2022. līdz 22.11.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.11.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Andrejostas ielā 29, kontaktpersona: Valters Māziņš, tālr. 67358980.

Aptaujas lapa

Informācija