Datums 24. janvāris, 2022
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā Nr. 2326 'Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta Nr. 5 (meži Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) apstiprināšanu un zemesgabalu piekritību un piederību'  
 2. Par projektu 'Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību Rīgas valstspilsētā' (APS0894) 
 3. Par Rīgas pilsētas infrastruktūras fondu 
 4. Par grozījumu Rīgas domes 08.09.2021. lēmumā Nr. 868 'Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisiju' 
 5. Par zemesgabala pie Mazās Juglas (kadastra apzīmējums 01001232365) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu  
 6. Par teritorijas Ķīšezera ielā 6 lokālplānojuma apstiprināšanu  
 7. Teritorijas Ķīšezera ielā 6 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi  
 8. Par zemesgabala Remtes ielā 21 lokālplānojuma apstiprināšanu  
 9. Zemesgabala Remtes ielā 21 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi 
 10. Grozījumi Rīgas domes 12.01.2022. saistošajos noteikumos Nr. 113 'Teritorijas Juglas ielā 95 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi'   
 11. Par Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu 


     Priekšsēdētāja    I.Andersone