Izglītība
Klase ar soliem un elektronisko tafeli

Projekta “Indukcijas gada” atbalsts ir pieejams jaunajiem skolotājiem dažādās izglītības iestādēs. Tā galvenais mērķis ir sekmēt pedagoģijas studiju absolventu iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicināt palikšanu skolotāja profesijā.

Projekta galvenās aktivitātes ir dalībnieku piesaiste un atlase, individuāls atbalsts profesionālās pilnveides grupās un mācību stundu vērošana, profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana, mērķstipendijas indukcijas gada dalībniekiem, kā arī projektu vadība un īstenošana.

Atbalsta saņemšanas periods noteikts no 2024.gada septembra līdz 2025.gada maijam.

 • Kādi ir izglītības iestāžu ieguvumi?

  • Jaunajam skolotājam ir profesionāls atbalsts un resurss ārpus izglītības iestādes, kur gūt personiskas ierosmes izglītības procesa uzlabošanai.
  • Iespēja paaugstināt jaunā skolotāja ienākumus par 200 eiro.
  • Jaunais skolotājs jūtas atbalstīts un uzklausīts, gan saziņā ar citiem jaunajiem skolotājiem, gan profesionālu kuratoru.
  • Ar darbu apmierināts pedagogs paliek strādāt profesijā.
  • Jauno pedagogu noturības stiprināšana izglītības iestādē.
 • Kādi ir jauno skolotāju ieguvumi?

  • Dalība profesionālās pilnveides grupās, tiekoties ar kolēģiem un gūstot atbalstu no zinoša kuratora.
  • Individuāls kuratora atbalsts stundu/nodarbību vērošanā, kas palīdzēs profesionāli attīstīties izglītības iestādes vidē.
  • Kompetentu docētāju vadībā pilnveidotas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, sadarbībā, klasvadībā un skolvadībā,saņemot apliecību par izvēlētās profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi 120h (3KP) apmērā.
  • Mērķstipendija līdz 200 eiro mēnesī.

Dalībai projektā nepieciešams

 1. Jaunais skolotājs ir darba attiecībās ar izglītības iestāžu reģistrā iekļautu izglītības iestādi un strādā skolotāja amatā ne vairāk kā četras dienas nedēļā.

 2. Iestādes atvērtība sadarbībai, atbalstot jauno skolotāju (plānojums, kas ļauj piedalīties “Indukcijas gada”iknedēļas aktivitātēs trešdienās, atvērtība stundu vai nodarbību vērošanas norisei, trīspusējā līguma noslēgšana).

 3. Dalībnieka aktīva dalība profesionālās kompetences pilnveides un pilnveides grupu nodarbībās ar kuratoriem, kas notiks trešdienās pilnu darba dienu visa mācību gada garumā (klātienē un attālināti).

 4. Pēdējā gada laikā iegūta skolotāja kvalifikācija kādā no 8 studiju programmām, tostarp pirmsskolas skolotājs.

Vairāk par projektu var uzzināt mājaslapā.