Publikācijas datums:
RN 2021/07
Izsludināts
Paredzamā līgumcena
18500
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par pirkumu „EIS”

Pasūtītājs
'Rīgas nami', SIA
Līguma izpildes vieta
Saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto. (LATVIJA), LV
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Kontakti

liva.grinfelde [at] riga.lv