RDITC 2020/31
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2020/30
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
PA RPA 2020/4
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Dabasgāzes iegāde Rīgas Austrumu izpilddirekcijas apkures vajadzībām.

Piegādātājs / izpildītājs
'Ignitis Latvija ' SIA (ex. 'Geton Energy' SIA)
RD IA 2020/4
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par telpu un teritorijas uzkopšanu Spilves ielā 25A un Hanzas ielā 7, Rīgā

Piegādātājs / izpildītājs
'CS Komercserviss' SIA
Līgumsumma
41999
RPP 2020/17
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
'Semita' SIA
RD PAD 2020/20
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana un viedkaršu iegāde Rīgas pilsētas pašvaldībai

Piegādātājs / izpildītājs
VAS 'Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs'
RDITC 2020/25
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
RD FD 2020/4
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Rindu vadības risinājuma uzstādīšana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA 'ENTER'
RDITC 2020/27
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
RDSD 2020/49
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'BCS Group'
RD DMV 2020/46
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

„Ceļu horizontālā apzīmējuma uzturēšanas darbi Rīgas pilsētas ielās no 2021.gada līdz 2025.gadam'

Piegādātājs / izpildītājs
'AVS Latvija' SIA (Ex. 'KMK PROJEKTS' SIA)
RDSD 2020/42
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/74
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RPP 2020/15
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā, apdrošināšanas pakalpojumi

Piegādātājs / izpildītājs
If P & C Insurance AS Latvijas filiāle
RDĪD 2020/73
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2020/04
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
RD LD 2020/38 ESF Nr.8.3.3.0./15/I/001
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD IA 2020/3
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
2020/02
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD DMV 2020/40
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā

Piegādātājs / izpildītājs
'SIA 1960' SIA
RD DMV 2020/42
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDSD 2020/38
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/72
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums