Publikācijas datums:
Grozījumu datums:
RDĪD 2020/64
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
Personu apvienība 'BBA un RBC'
Pasūtītājs
RD iestāde: RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 214
Līguma izpildes vieta
Kaņiera ielā 13, Rīgā, un Spulgas ielā 24, Rīgā (LATVIJA), LV
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Kontakti

liene.kaminska [at] riga.lv