Apmeklētāju apkalpošana, tajā skaitā personu konsultēšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās inspekcijas kompetences jautājumos, kā arī dokumentu pieņemšana un izsniegšana, tajā skaitā administratīvo pārkāpumu lietu materiālu izsniegšana, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajā inspekcijā tiek nodrošināta:

 • rakstot uz e-adresi;
 • pa pastu uz oficiālo Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās inspekcijas adresi: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002;
 • telefoniski: 6701355867026629;
 • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu rdai@riga.lv;

Administratīvo pārkāpumu lietas tiek izskatītas rakstveida procesā (bez personu klātbūtnes) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajā inspekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Ja personai nav pieejams e-pasts un citi elektroniskie saziņas rīki, saņemt administratīvo pārkāpumu lietu materiālus, kā arī iesniegt lūgumus vai skaidrojumus var arī klātienē, iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruņa numuriem 67026629 un 67013558, vai arī rakstot uz e-pasta adresi rdai@riga.lv.

Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Kristīne Nusberga

Inspekcijas vadītāja p.i. - Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002, 402.kab.
Kristine.Nusberga [at] riga.lv

Elīna Teivāne

Vadītāja palīdze - Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002, 401.kab.
Elina.Teivane [at] riga.lv

Administratīvās inspekcijas uzdevumi, ir:

 • kontrolēt Rīgas domes saistošo noteikumu, kuru kontroles tiesības Inspekcijai deleģējusi Rīgas dome, prasību izpildi;
 • atbilstoši Inspekcijas kompetencei konstatēt administratīvos pārkāpumus un noskaidrot personas, kas saucamas pie administratīvās atbildības;
 • atbilstoši Inspekcijas kompetencei veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Rīgas domes saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai;
 • veikt administratīvo pārkāpumu procesu līdz lietas izskatīšanai dalītās kompetences gadījumā;
 • izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas;
 • kontrolēt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu izpildi;
 • atbilstoši Inspekcijas kompetencei veikt administratīvo procesu par Rīgas domes saistošo noteikumu neievērošanu;
 • kontrolēt izdoto administratīvo aktu izpildi;
 • nodrošināt fizisko personu iesniegumu izskatīšanu par zaudējumu vai kaitējuma atlīdzinājumu saistībā ar Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” pašvaldībai uzliktajiem pienākumiem.

Rīgas domes saistošie noteikumi, kuru kontroles tiesības Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajai inspekcijai deleģējusi Rīgas dome:

 1. Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi"; 
 2. Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra saistošie noteikumi Nr.62 "Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā"; 
 3. Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošie noteikumi Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"; 
 4. Rīgas domes 2011.gada 15.novembra saistošie noteikumi Nr.147 "Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi"; 
 5. Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošie noteikumi Nr.154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi".