Padomes mērķis ir veicināt pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, racionālu un ekonomiski pamatotu pašvaldības kapitālsabiedrību resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, kā arī publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu.

Padomi vada:

  • Andris Grafs - Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā

Padomē darbojas:

  • Edgars Pastars - Finanšu nozares asociācijas juridiskais padomnieks;
  • Jānis Endziņš - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs;
  • Līga Meņģelsone - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore;
  • Māris Vainovskis - Ārvalstu investoru padomes Investīciju aizsardzības un drošības darba grupas vadītājs;
  • Vladislavs Vesperis - Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs.

Kontaktinformācija

Ilze Spūle - Statkus

Pārvaldes vadītāja - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, 409.kab.
Ilze.Spule-Statkus [at] riga.lv