Padomei ir noteikti vairāki pamatuzdevumi. Padome izskatīs, sniegs viedokli un ieteikumus par pašvaldības izstrādātajiem stratēģisko dokumentu projektiem kapitāla daļu pārvaldības jomā. Tāpat padome sniegs priekšlikumus izpilddirektoram par pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību.

Padomi vada:

  • Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs.

Padomē darbojas:

  • Finanšu nozares asociācijas juridiskais padomnieks Edgars Pastars;
  • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš;
  • Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone;
  • Ārvalstu investoru padomes Investīciju aizsardzības un drošības darba grupas vadītājs Māris Vainovskis;
  • Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis.