Rīgas pilsētas izpilddirektors: 

 • nodrošina  normatīvo aktu, kā arī citu Domes   lēmumu,   Domes priekšsēdētāja rīkojumu  izpildi pakļautībā esošajās Pašvaldības iestādēs, Centrālās administrācijas struktūrvienībās;
 • nodrošina Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību Domes nomaiņas gadījumā;
 • izdod Centrālās administrācijas struktūrvienību reglamentus, dod rīkojumus Pašvaldības iestāžu un Centrālās administrācijas struktūrvienību vadītājiem;
 • materiāltehniski nodrošina Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas, Rīgas pilsētas zemes komisijas un Rīgas domes Administratīvās komisijas darbību;
 • iesniedz Domei priekšlikumus par pakļautībā esošo Pašvaldības iestāžu un Centrālās administrācijas struktūrvienību, kā arī Pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu vai  likvidēšanu;
 • organizē pakļautībā esošo Pašvaldības iestāžu un Centrālās administrācijas struktūrvienību budžeta projekta priekšlikumu izstrādi un iesniedz tos Domes priekšsēdētājam;
 • sadarbojas  ar Domes pastāvīgajām komitejām, Domes pastāvīgo komiteju kontrolē esošajām  iestādēm, kā arī ar Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisiju;
 • kontrolē pamatbudžeta un speciālo budžetu līdzekļu izlietošanu pakļautībā esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
 • izpildot tiesas spriedumu, izdod Azartspēļu un izložu likumā paredzēto pašvaldības atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās;
 • pilda pašvaldības uzņēmumu kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus;
 • veic citus pienākumus, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.
Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemšanas laiks

Rīgas pilsētas izpilddirektors pieņem klātienē mēneša pēdējā pirmdienā no plkst.15.00–16.00 (pēc iepriekšējā pieraksta pa tālr.80000800) Rātslaukums 1, 428. kabinets vai videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).