Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
25.10.2022.-07.11.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Miera iela 18 (kadastra apzīmējums 0100 023 0066)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2022. sēdes protokols Nr. 42, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Miera ielā 18  (kadastra apzīmējums 0100 023 0066) paredzēts cirst: 1 Kanādas papeli ø 102 cm, 4 parastās kļavas ø  45, 64, 24, 42 cm. Kopā tiek paredzēts nocirst 5 kokus.

  • Objekts – Dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēku būvniecība
  • Adrese – Rīga, Miera iela 18 (kadastra apzīmējums 0100 023 0066)
  • Zemesgabala īpašnieks –  SIA “MOBITZ”

Saistībā ar teritorijas sakopšanu, plānoto būvniecību un koku kvalitāti. Rīgā, Miera ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 023 0066) paredzēts cirst 1 Kanādas papeli ø 102 cm, 4 parastās kļavas ø  45, 64, 24, 42 cm. Kopā tiek paredzēts nocirst 5 kokus.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorija (JC1), apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 3-4 kokus, kā arī dažādus krūmus.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.10.2022. līdz 07.11.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.11.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja, SIA “MOBITZ”, Brīvības gatve 320 – 26, Rīga, LV-1006, kontaktpersona: Kristaps Eglītis, tālr. +371 25 555 515.

Aptaujas lapa

Informācija