Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apliecinot savu profesionālo kvalifikāciju, pretendents iegūst Rīgas tūristu gida sertifikātu (turpmāk - Sertifikāts), kas dod tiesības sniegt informāciju par Rīgas tūrisma objektiem. Rīgas tūristu gida Sertifikāts kopš tā izdošanas brīža ir beztermiņa.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu Sertifikātu, pretendents iesniedz Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrai šādus dokumentus:
  1) iesniegumu (veidlapa "Iesniegums Rīgas tūristu gida sertifikāta saņemšanai")
  2) dzīves aprakstu (Curriculum Vitae),
  3) profesionālo kvalifikāciju un prasmes, kā arī valodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas,
  4) citu dokumentu, kas apliecina tūristu gida profesionālo darbību, profesionālo pilnveidi un darba pieredzi, kopijas (piemēram, nozares personu apvienības sniegta rekomendācija).

  Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz klātienē Rīgas Tūrisma informācijas centra birojā Rātslaukumā 6 vai nosūta pieteikumu un visus nepieciešamos dokumentus parakstītus ar e-parakstu elektroniski uz e-pasta adresi: gidi@riga.lv. Ja dokumenti Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrai tiek iesniegti elektroniski, tos sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Apmaksas solis
  Pretendenta iesniegto dokumentu izskatīšana tiek uzsākta, kad tas atbilstoši Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr.91 “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” 11. punkta prasībām, Pretendents ir sedzis dokumentu izskatīšanas, Sertifikāta sagatavošanas un izsniegšanas izmaksas.
  Samaksa par pakalpojumu ieskaitāma bezskaidras naudas norēķinu veidā Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras norēķinu kontā, pamatojoties uz Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras izrakstīto rēķinu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc dokumentu un apmaksas saņemšanas 30 dienu laikā tiek sasaukta Rīgas Tūristu gidu sertifikācijas komisija sēde, kuras laikā tiek pieņemts lēmums par Sertifikāta piešķiršanu vai pieteikuma noraidīšanu.
  Pozitīva lēmuma gadījumā, tiek izgatavots Sertifikāts un noteikta parauga identifikācijas zīme, kas tūristu gida pakalpojumu saņēmēju informē par pakalpojuma sniedzēju un apliecina pakalpojuma kvalitāti.
  Par Sertifikāta saņemšanas laiku Rīgas Tūrisma informācijas centrā Rātslaukumā 6 katrs pretendents tiek informēts individuāli, nosūtot informāciju uz anketā norādīto e-pasta adresi.