Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena9.00-19.00
 • Otrdiena9.00-16.00
 • Trešdiena9.00-16.00
 • Ceturtdiena9.00-19.00
 • Piektdiena8.00-14.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena9.00-19.00
 • Otrdiena9.00-16.00
 • Trešdiena9.00-16.00
 • Ceturtdiena9.00-19.00
 • Piektdiena8.00-14.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Ierosinot I grupas hidrotehniskās un meliorācijas būves jaunu būvniecību, novietošanu, atjaunošanu, pārbūvi vai nojaukšanu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniedz Paskaidrojuma raksta hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai I daļu (ieceres dokumentāciju).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. aizpildīts iesniegums "Paskaidrojuma raksts hidrotehniskai un meliorācijas būvei";
  2. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinoši dokumenti;
  3. būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
  4. saskaņojumi atkarībā no būvniecības ieceres;
  5. tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti;
  6. paredzētās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;
  7. zemes robežu plāns vai derīgs topogrāfiskais plāns M 1:500;
  8. novietnes plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā, kurā norādīts paredzētās būves novietojums un tās galvenie parametri uz derīga topogrāfiskā plāna.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).