Datums 28. septembris, 2023
Laiks16.00
Vieta “Koka Rīga”, Krāsotāju iela 12
Seminārs par māju atjaunošanu

28. septembrī plkst. 16.00 Koka Rīga telpās Krāsotāju ielā 12 seminārs “Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.”

Programmas ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopības un kopīpašnieki var pieteikt projektu atbalsta saņemšanai bīstamības novēršanai vai energoefektivitātes uzlabošanai dzīvojamajā mājā, kā arī dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Jaunie noteikumi, kas apstiprināti vasarā, piedāvās iespēju dzīvokļu īpašniekiem veikt kompleksus labiekārtošanas projektus un jaunas infrastruktūras izveidi (piemēram, piebraucamie ceļi, gājēju vai velo ceļi, atkritumu savākšanas vietas). Noteikumi paredz, ka gadījumos, kad vienā projektā iesaistās vairākas dzīvojamās mājas, atbalsta apmērs palielinās. Līdz ar to nelielu labiekārtošanas pasākumu atbalstam (Mazās programma) maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 10 000 eiro vienas dzīvojamās mājas realizētajam projektam, bet kompleksiem pasākumiem vai jaunas infrastruktūras izveides pasākumiem (Lielā programma) tas ir 30 000 eiro vienas dzīvojamās mājas projektam. Līdzfinansējuma intensitāte – 50% apmērā no attiecināmo izmaksu kopsummas.

Klātienes semināram lūdzam reģistrēties šeit.