Datums 26. janvāris, 2022
Laiks14.00
Vieta Tiešsaistē

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu
 2. Par grozījumu Rīgas domes 2021.gada 16.jūnija lēmumā Nr.655 "Par dalību konkursā par tiesībām rīkot Pasaules čempionātu skriešanā Rīgā" 
 3. Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas nolikums
 4. Iļģuciema vidusskolas nolikums
 5. Rīgas 88.vidusskolas nolikums
 6. Rīgas Pārdaugavas pamatskolas nolikums
 7. Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 191 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
 8. Par atlaides piemērošanu SIA "VALDEKU PROPERTIES" pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā aprēķinā
 9. Par atlaides piemērošanu SIA "Lidl Latvija" pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā aprēķinā
 10. Par grozījumiem Rīgas domes 06.08.2020. lēmumā Nr. 616 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas kārtību sakarā ar Covid-19 izplatību"
 11. Par grozījumiem 05.08.1999. zemes nomas līgumā Nr. 208
 12. Par grozījumiem 08.01.2015. notariālā akta formā noslēgtajā zemes nomas līgumā, kas reģistrēts Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāra Argitas Gustafssones aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 178
 13. Par grozījumiem Rīgas domes 12.11.2013. lēmumā Nr. 366 "Par nekustamā īpašuma Hipokrāta ielā 25, Rīgā (kadastra Nr. 01006220076), daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "V. Freidenfelda Latvijas brīvās cīņas sporta klubs-internāts"" 
 14. Par reālservitūta - ceļa servitūta - nodibināšanu uz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zolitūdes ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000930682), par labu nekustamajam īpašumam Zolitūdes ielā 71B, Rīgā (kadastra Nr. 01000930349)
 15. Par nekustamā īpašuma Kleistu ielā 14, Rīgā (kadastra Nr. 01000800369), daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Latvijas Muay Thai federācija"
 16. Par metodikas apstiprināšanu
 17. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Latgales ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001211717; kadastra apzīmējums 01001211712), atsavināšanu
 18. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Latgales ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001211716; kadastra apzīmējums 01001211711), atsavināšanu
 19. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Augusta Dombrovska ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001112159), atsavināšanu
 20. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Latgales ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001212998), atsavināšanu
 21. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Sāremas ielā 2A, Rīgā (kadastra Nr. 01000140135; kadastra apzīmējums 01000140132), atsavināšanu
 22. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Zaļumu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001270752; kadastra apzīmējums 01001270751), atsavināšanu
 23. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala Ausekļa ielā 3A, Rīgā (kadastra Nr. 01000112053; kadastra apzīmējums 01000112053), 235/989 domājamo daļu un ēku (būvju) nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 3B, Rīgā (kadastra Nr. 01005110026; kadastra apzīmējums 01000110013003), atsavināšanu
 24. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Maskavas ielā 283, Rīgā (kadastra Nr. 01000720240; kadastra apzīmējums 01000720236), atsavināšanu
 25. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Krasta ielā 3, Rīgā (kadastra Nr. 01000430143; kadastra apzīmējums 01000430143), atsavināšanu 
 26. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma -apbūvēta zemesgabala Mazjumpravas ielā 34, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001250063), atsavināšanu
 27. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Ganību dambī 23A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000140109), atsavināšanu 
 28. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jāņa Endzelīna ielā 38 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000760839), 153300/200970 domājamo daļu privatizācijas pabeigšanu
 29. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Aknīstes ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001214106), 2/5 domājamo daļu privatizācijas izbeigšanu
 30. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Valdlauču ielā 5-57, Rīgā
 31. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Plēksnes ielā 3-52, Rīgā
 32. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Silikātu ielā 10-3, Rīgā
 33. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Lēpju ielā 11-57, Rīgā
 34. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Lielupes ielā 62-12, Rīgā
 35. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Zemes ielā 4-25, Rīgā
 36. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Aglonas ielā 14-38, Rīgā
 37. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Aglonas ielā 14-53, Rīgā
 38. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Dolomīta ielā 2-41, Rīgā
 39. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ilūkstes ielā 22-42, Rīgā
 40. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Gobas ielā 31-19, Rīgā
 41. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Krīvu ielā 3-11, Rīgā
 42. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Nīcgales ielā 9-58, Rīgā
 43. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Birzes ielā 10A-11, Rīgā
 44. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ķengaraga ielā 7-13, Rīgā
 45. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ķengaraga ielā 7-31, Rīgā
 46. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Lidoņu ielā 7-31, Rīgā
 47. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maltas ielā 17-42, Rīgā
 48. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maltas ielā 21-10, Rīgā
 49. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 256 k-4-18, Rīgā
 50. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 258 k-5-14, Rīgā
 51. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 27-9, Rīgā
 52. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Strautu ielā 25-10, Rīgā
 53. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Strautu ielā 25-71, Rīgā
 54. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Vaidavas ielā 13-14, Rīgā
 55. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Zundānu ielā 5-130, Rīgā
 56. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Nīcgales ielā 53B-32, Rīgā
 57. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Brīvības gatvē 399-22, Rīgā, atsavināšanu
 58. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Maskavas ielā 213-7, Rīgā, atsavināšanu
 59. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Bērzpils ielā 75-16, Rīgā, atsavināšanu
 60. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Priežu ielā 4-10, Rīgā, atsavināšanu 
 61. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Salacas ielā 7-9, Rīgā, atsavināšanu
 62. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Daugavgrīvas ielā 55-15, Rīgā, atsavināšanu
 63. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-69, Rīgā, atsavināšanu
 64. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Kristapa ielā 8-1, Rīgā, atsavināšanu
 65. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Kristapa ielā 8B-190, Rīgā, atsavināšanu
 66. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Matīsa ielā 82A-12, Rīgā, atsavināšanu
 67. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Priežu ielā 12-13, Rīgā, atsavināšanu
 68. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Kuldīgas ielā 10-6, Rīgā, atsavināšanu
 69. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Meteora ielā 6-3, Rīgā, atsavināšanu
 70. Par atļauju Uldim Rakstiņam savienot amatus
 71. Par aizņēmumu Kohēzijas fonda projekta "Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu-Vietalvas iela" 1.kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai" īstenošanai 
 72. Par grozījumiem Rīgas domes 20.08.2019. lēmumā Nr. 2478 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja un tā aizvietotāja izvirzīšanu Eiropas Savienības Reģionu komitejai"
 73. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmu "Rīgas filmu fonds" ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā
 74. Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra reorganizāciju
 75. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu
 76. Grozījumi Rīgas domes 2007. gada 23. janvāra nolikumā Nr. 62 "Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums"

Domes priekšsēdētājs M.Staķis