Joma
Kultūra
Statuss
Aktīvs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina finansēšanas konkursu, lai Rīgas pilsētā sekmētu kultūras un mākslas attīstību, veicinātu kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu, sniegtu ieguldījumu mūsdienīgas kultūrvides veidošanā.

Konkursa nolikumā noteiktas šādas prioritātes:

  • atbalsts mākslinieciski augstvērtīgiem autorprojektiem, inovatīviem un sabiedriski nozīmīgiem kultūras un mākslas nozares pasākumiem;
  • atbalsts pasākumiem, kas sekmē pilsētvides un publiskās kultūrvides attīstīšanu Rīgā, kā arī pasākumu pieejamību tās iedzīvotājiem;
  • atbalsts pasākumiem, kas saistīti ar kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Konkursā aicināti piedalīties nevalstiskā sektora pārstāvji, iesniedzot pieteikumus pasākumiem, kas īstenojami Rīgā līdz 2023. gada 31. decembrim. Konkursa nolikums paredz, ka uz līdzfinansējumu var pretendēt pieteicēji, kam nav bijusi iespēja pieteikties citos RD IKSD kultūras jomas konkursos 2023. gadā. 

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pievienoti pielikumā – skatīt zemāk.

Pieteikšanās līdzfinansējuma konkursam citu kultūras un mākslas pasākumu īstenošanai tiek izsludināta trīs kārtās:

  • 27. aprīlī, pieteikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 22. maijs līdz plkst. 23.59;
  • 27. jūlijā, pieteikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 17. augusts līdz plkst. 23.59; 
  • 27. oktobrī, pieteikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 17. novembris līdz plkst. 23.59.

 

Konkursa 3. kārta - pieteikumu iesniegšana līdz 2023. gada 17. novembrim plkst. 23:59.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina līdzfinansējuma konkursa citu kultūras un mākslas nozares pasākumu īstenošanai galvaspilsētā 3. kārtu pasākumiem Rīgā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Līdzfinansējums paredzēts mākslinieciski augstvērtīgiem autorprojektiem, inovatīviem un sabiedriski nozīmīgiem kultūras un mākslas nozares pasākumiem, kas saistīti ar kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, sekmē pilsētvides un publiskās kultūrvides attīstīšanu.
Konkursā aicināti piedalīties komersanti, biedrības vai nodibinājumi, iesniedzot pieteikumus pasākumiem, kuri nevarēja pretendēt uz atbalstu citos Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta izsludinātajos līdzfinansējuma konkursos (skatīt finansēšanas konkursu sludinājumus https://kultura.riga.lv/lv/kultura/finansesanas-konkursi) un nav iesniegti šī konkursa iepriekšējās kārtās.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti - skatīt zemāk.
Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniskā formātā, nosūtot uz e-pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi.
Papildu informācija pieejama pa tālruni +37167105810 vai e-pastā linda.pukite@riga.lv