Kapitālsabiedrību pārvalde veic pašvaldībai piederošo kapitāla daļu vienotu pārvaldību un ar Rīgas domes lēmumu iegūtas pašvaldības līdzdalības biedrībās un nodibinājumos koordinēšanu.