2023./2024. gada sezonā pašvaldība nodrošinās Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā esošo, kā arī pašvaldības 1. un 2. kategorijas ielām piegulošo ietvju mehanizētu ziemas uzturēšanu. Ar ielu sadalījumu kategorijās iespējams iepazīties te: https://www.riga.lv/lv/ielu-kategorijas un kartē.

Lai samazinātu iedzīvotāju slogu piegulošo teritoriju uzturēšanā. Paredzot centralizētu ietvju kopšanu, tostarp kaisāmā materiāla savākšanu, pašvaldība nodrošinās, ka uzturēšanas darbi tiek veikti savlaicīgi  un pienācīgā kvalitātē, sekmējot arī gaisa kvalitātes uzlabošanos pilsētā.

Centralizēta ietvju kopšana ziemas laikā nozīmē, ka ar pašvaldības rīcībā esošu un papildus iepirkuma rezultātā izraudzīta pakalpojuma sniedzēja tehniku un darbaspēku ietves pēc snigšanas tiek attīrītas no sniega saistošajos noteikumos noteiktajā platumā – 50% no ietves platuma - bet ne mazāk kā 1,5 metru platībā, kā arī pretslīdes materiāla kaisīšanu slīdāmības mazināšanai. Tas neietver privātīpašumu ietvju, pagalmu, kāpņu vai iebrauktuvju tīrīšanu un kaisīšanu.

Gan pašvaldības rīcībā esošā, gan ārpakalpojuma nodrošinātā tehnika ir atbilstoša izmēra, lai varētu veikt gan platu, gan šauru ietvju tīrīšanu. Vietās, kur ir šķēršļi, sniega attīrīšana tiks veikta ar roku darbu.

Ziemas uzturēšanas darbi tiks veikti atbilstoši saistošo noteikumu prasībām, sniega dienās pirmo reizi līdz plkst. 8.00 un tālāk atbilstoši nepieciešamībai visas dienas garumā.

Ziemā jāturpina pašiem no sniega un ledus attīrīt sev piederošo namu jumtus, kā arī pašiem būs jākopj savu privātīpašumu pagalmi un ietves, iebrauktuves, ieejas ēkās u.tml. Pārējās sezonās būs jāturpina rūpēties par saviem privātīpašumiem piegulošo ietvju tīrību, savācot atkritumus un lapas, atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

To nodrošinās pašvaldība.

Nama īpašniekam vai apsaimniekotājam, tīrot nama jumtu, jāveic sniega savākšana un aizvešana uz bezmaksas sniega novietošanas laukumiem. Ja sniegs pēc tīrīšanas nonāk uz ietves vai brauktuves, tad jumta tīrīšanas darbu veicējam nekavējoties jāveic nokritušā sniega savākšana un aizvešana.

Iedzīvotāji par nenotīrītām ietvēm var ziņot Rīgas pašvaldības policijai pa tālruni 110, Rīgas pašvaldības policijas aplikācijā, vai aizpildot pieteikumu pašvaldības mājaslapā riga.lv

Darbu uzdošana, kontrole izpildes laikā un pieņemšana jau no 2022. gada janvāra tiek veikta, izmantojot tiešsaistes ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, tāpēc pašvaldība kā pasūtītājs redz aktuālo situāciju, tostarp izbraucot uz vietas un pārliecinoties par izpildīto darbu kvalitāti.

Pilsēta ir prasīgs pasūtītājs pakalpojumu sniedzējiem, un tiek rūpīgi sekots darbu izpildei un kvalitātei. Maksāts tiek tikai par kvalitatīvi un laikā izpildītu darbu.

Iespēju robežās visu darbu izpilde tiek plānota secīgi, bet jāsaprot, ka ziemā laikapstākļi var būt mainīgi un intensīvas snigšanas laikā visi dienesti cenšas maksimāli nodrošināt iespēju droši pārvietoties kā transportam, tā kājāmgājējiem.

Iedzīvotājiem, kuru īpašumi neatrodas pie 1. un 2. kategorijas ielām vai Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā, 2023./2024. gada ziemas sezonā ielu uzkopšana būs jāturpina tāpat kā līdz šim, atbilstoši saistošo noteikumu Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" prasībām.

2023./2024. gada sezonā pašvaldība nodrošinās Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā esošo, kā arī pašvaldības 1. un 2. kategorijas ielām piegulošajās teritorijās esošo ietvju centralizētu mehanizēto ziemas uzturēšanu. Ar ielu sadalījumu kategorijās iespējams iepazīties te: https://www.riga.lv/lv/ielu-kategorijas.

2024./2025. gada ziemas sezonā centralizēta tiks tīrītas visas pie ielām esošās ietves Rīgā -  arī 3. kategorijas ielām piegulošās ietves. 

2023./2024. gadā kopjamo ietvju garums ir 1042 kilometri, un kopšanu nodrošina 51 tehnikas vienība. Sākot ar 2024./2025. gada ziemu, pašvaldība kops visas pašvaldības ielām piegulošās ietves. Ietvju uzturēšanai 2024. gadā paredzēti 3,7 miljoni eiro.