Informācija par pašvaldības un tās kapitālsabiedrību brīvajām telpām* kas var tikt nodotas trešo personu lietošanā.                 

*Brīvās telpas - iznomāšanai pieejamas brīvas un tehniski drošas telpas, kuru iespējamais nepārtrauktas nomas periods ir ne mazāks kā viens gads.