Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Torensberg”
Pasūtītājs
Rīgas 1. slimnīca, RP SIA
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi