Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE'
Pasūtītājs
Rīgas 1. slimnīca, RP SIA
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss