Pašvaldības centrālā administrācija nodrošina pašvaldības kompetences īstenošanas atbalsta funkcijas, darbojas saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora apstiprinātiem reglamentiem. Pašvaldības centrālā administrācija ir Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā, Rīgas pilsētas izpilddirektoram ir tiesības dot rīkojumu pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībai vai amatpersonai, kā arī atcelt pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības vai amatpersonas lēmumu.