Дата 17 мая, 2022
Время13.00
Место Зал заседаний Рижской думы

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par grozījumiem Rīgas domes 20.02.2001. lēmumā Nr. 9333 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 102 apstiprināšanu "
  2. Par grozījumiem Rīgas domes 17.04.2001. lēmumā Nr. 22 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 117 apstiprināšanu"
  3. Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra " darbības stratēģijas 2022.-2025. gadam apstiprināšanu
  4. Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2022. gada darba plāna apstiprināšanu
  5. Par Rīgas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2022.-2030.gadam

     Priekšsēdētājs    E.Cepurītis