Ugunsdzēsēji atbrīvo brauktuvi no nolauztiem kokiem

Koki ir vislielākie sauszemes augi un ir neatņemama ekosistēmas sastāvdaļa. Tie padara pilsētu skaistāku un tīrāku. Tomēr bieži ir gadījumi, kad tie izraisa neērtības un pat kļūst par apdraudējumu cilvēkiem. Pastāstām, kur vērsties, ja netālu no jums ir bīstams vētras aizlauzts vai nolauzts koks.

Gadījumos, kad stipra vēja dēļ ir lūzis koks (izņemot kokus, kuru ciršanai nav nepieciešams saņemt koku ciršanas atļauju), nekavējoties zvanīt uz tālruni 112. 

Svarīgi! 

Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas apdraud apkārtējo drošību, aicinām iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.

Ja koks ir nogāzies  privātā teritorijā

Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privātīpašumā esoša zemesgabala, obligāti ir jāveic nolūzušā koka fotofiksācija, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam, informējot par faktu arī Rīgas pilsētas būvvaldi. To iespējams izdarīt Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, izmantojot E-pakalpojumu “Pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai”, vai nosūtot uz Būvvaldes e-pastu buvvalde@riga.lv aizpildītu iesnieguma veidlapu “Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us” (veidlapa pieejama Būvvaldes mājaslapā, sadaļā Veidlapas), vai brīvā formā rakstot iesniegumu Būvvaldei uz adresi - Amatu iela 4, Rīga. Tāpat iesniegumu iespējams atstāt dokumentu skapī, kas izvietots Rīgas pilsētas būvvaldes dokumentu izsniegšanas telpā (1. stāvā). Tālrunis uzziņām: 67105800, 67012889.

Ja koks ir nogāzies daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītajā teritorijā

Ja koks vai liels zars ir nokritis daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmā, sabiedriskās ēkas tuvumā vai konkrētās teritorijas pagalmā,  tad iedzīvotājiem ir jāvēršas ēkas/zemesgabala apsaimniekotāja. Savukārt zemesgabala/ēkas īpašniekam/tiesiskajam valdītājam pēc tam jāvēršas Būvvaldē. Ja māju apsaimnieko “Rīgas namu pārvaldnieks”, tad iedzīvotājam ar pieteikumu jāvēršas pie mājas namu apsaimniekotāja vai jāzvana uz vienoto informatīvo tālruņa numuru 8900
Iespējams nosūtīt arī e-pastu uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv

Ja koks nogāzies uz ielas, piemēram, uz braucamās daļas

Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas apdraud apkārtējo drošību, VUGD aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.

Savukārt gadījumos, kad nogāzies koks, kas audzis ielu apstādījumos, darba dienās ir jāzvana Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes speciālistiem. Kontakttālruņi - 67012969, 29463576, 67105427, 26177422 (brīvdienās, vakaros un nakts stundās jāzvana uz 112).

Ja koks aizsedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas logus

Lai veiktu vainaga kopšanas darbus kokam, zemes īpašniekiem nav nepieciešama pašvaldības atļauja šādu darbu veikšanai, bet saskaņā ar normatīvajiem aktiem koku vainagošana  jāveic arborista uzraudzībā. Gadījumā, ja māju apsaimnieko “Rīgas namu pārvaldnieks” un kāds no šīs mājas dzīvokļu īpašniekiem uzskata par nepieciešamu veikt koka zaru apzāģēšanu, jo, piemēram, koka zari ir izauguši pārāk tuvu dzīvokļa logam un vējā sitas pret logu, iedzīvotājam ar pieteikumu jāvēršas pie mājas namu apsaimniekotāja vai jāzvana uz vienoto informatīvo tālruņa numuru 8900. Iespējams nosūtīt arī e-pastu uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv

Ja ir vēlme iestādīt koku

Ja mājas iedzīvotāji vēlas pie mājas iestādīt koku, tad šos darbus noteikti vajadzētu saskaņot ar mājas pārvaldnieku, vienojoties par koka iestādīšanu. Ja koks tiek iestādīts pārāk tuvu mājai, tas var tālākā nākotnē apdraudēt mājas tehnisko stāvokli – ja koka saknes augs pārāk tuvu mājas pamatiem, u.tml.

Svarīgi atcerēties, ka jebkuri darbi, kas tiek veikti mājā vai mājai piesaistītajā teritorijā (vai tā būtu koku zāģēšana, logu krāsošana, vai celiņu labiekārtošana), tiek veikti mājas dzīvokļu īpašnieku nodrošinātā finansējuma ietvaros.