Mēnešalga:
3 938 euro (bruto).
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Miera iela 45, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Rīgas valstspilsētas pašvaldība
izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz 
SIA “Rīgas Dzemdību nams”
(reģistrācijas Nr. 40003194600, juridiskā adrese: Miera iela 45, Rīga, LV-1013)
valdes locekļa amatu

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni;
 2. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs vai finanšu vai ekonomikas jomā;
 3. vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) vadītāja amatā* vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā finanšu vadības vai juridiskā atbalsta jautājumos kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki vai kurai gada neto apgrozījums (iestādei un citai organizācijai – gada budžets/ finanšu apgrozījums) bijis ne mazāks kā 10 milj. euro;
 4. nevainojama reputācija.

Kompetences, kas ir nepieciešamas valdes locekļa pienākumu pildīšanai:

 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence);
 • plānošana un organizēšana;
 • orientācija uz attīstību;
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

Atlases procesā, vērtējot kandidātus, papildu punkti tiks piešķirti arī par:

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, Komerclikumā un likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”.

Dokumentus dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 03.02.2022. ieskaitot, nosūtot parakstītus dokumentus (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) ar norādi “SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa amata kandidātu atlasei” Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldei uz e-pastu: nominacija@riga.lv.

Kontaktpersona: Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja Ilze Jurjāne, Ilze.Jurjane@riga.lv, tālr. +37167105901.

Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju un pamatojumu atbilstībai izvirzītajām prasībām);
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai, t. sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz divām), no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem pieciem gadiem;
 • apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas, Komerclikuma un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstāko izglītību apliecinošs dokuments iegūts ārvalstīs, jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments);
 • kandidātiem, kas tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē (~ 20 min.) stratēģiskais redzējums par SIA “Rīgas Dzemdību nams” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un valdes lomu stratēģiju izstrādē un ieviešanā un pārmaiņu vadībā, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Informācijai: valdes locekļa mēnešalga 3 938 euro (bruto).

SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte, Rīgas Stradiņa universitātes Administrācijas un attīstības pārvaldes prorektors Toms Baumanis, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas deleģēta pārstāve Stella Lapiņa, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta deleģēts pārstāvis Andris Vilcmeiers. Komisiju vada Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece Rita Logina.


*Kapitālsabiedrībā – padomes vai valdes locekļa amatā.

Pretendentiem jāpiesakās līdz