Mēnešalga:
2050 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Darba vieta: SIA "Rīgas 2. slimnīca"
Atrašanās vieta:
Ģimnastikas iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aicinām darbā

Veselības aprūpes speciālistu

Prasības kandidātiem

vispārējās aprūpes māsas kvalifikācija;
pieredze sadarbībā ar profesionālajām asociācijām un veselības aprūpi uzraugošajām iestādēm;
pieredze vadībā un projektu vadīšanā;
pieredze tālākizglītības procesu organizēšanā;
pieredze aprūpes procesu attīstīšanā;
vēlams - iegūts maģistra grāds veselības aprūpes zinātnēs vai vadības zinātnēs.

Darba pienākumu apraksts

Ārējo kontaktu veidošanu un uzturēšanu ar Veselības ministriju, Veselības inspekciju un citām veselības aprūpi uzraugošajām iestādēm;
Kontaktu pilnveidošana ar augstskolām, kas sagatavo jaunos veselības aprūpes speciālistus, lai piesaistītu jaunus speciālistus, celtu slimnīcas prestižu;
Uz pacientu vērstas aprūpes politikas attīstīšana;
Līdzdalība aprūpes personāla plānošanā;
Medicīnisko tehnoloģiju aktualizēšana;
Līdzdalība tālākizglītības plānošanā un pētniecības pilnveidošanā;

Līdzdalība projektos, kas saistīti ar slimnīcas darbības un procesu uzlabošanā;
Citi vadības atbalsta un organizatoriskie pienākumi.Mēs piedāvājam

Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;

Bezmaksas autostāvvietu;

Darbam nepieciešamās apmācības.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, SIA "Rīgas 2.slimnīca " informē, ka: 1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Rīgas 2.slimnīca" Adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga, 2) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Papildus informāciju Jūs variet uzzināt mūsu mājas lapā


Kontaktinformācija  Baiba Lāce, Personāla nodaļas vadītāja, personals@slimnica.lv, 67607261.


Pretendentiem jāpiesakās līdz