Mēnešalga:
632 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Krišjāņa Barona iela 99, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" aicina darbā Rīgas Skolu muzejā muzeja pedagogu.


Galvenie darba pienākumi:

-   pārzināt un pielietot dažādu  muzeja komunikatīvā darba formu - ekskursiju, konkursu, pēcpusdienu, tikšanos, tradīciju, u.c pielietošanu muzeja darbā;

vadīt ekskursijas pa muzeja ekspozīciju un izstādēm;

-  piedalīties muzeja plānā paredzēto tematisko izstāžu sagatavošanā;

-  konsultēt muzeja apmeklētājus un speciālistus;

organizēt un vadīt zinātniski izglītojošus un reklāmas pasākumus dažādu izglītības iestāžu piesaistīšanai muzejam, veicināt muzeja izstāžu un ekspozīciju popularizēšanu;

ieteikt un izstrādāt jaunas, muzeja saturam atbilstošas izglītojošās programmas;

-   organizēt muzejā izglītības vēstures materiālu zinātnisko izpēti, t.sk., veicot izpēti arhīvos un sekmēt krājuma materiālu izmantošanu dažādās izstādēs, projektos, publikācijās;

-  piedalīties auditorijas izpētes darbā un veikt apmeklētāju statistisko uzskaiti;

-  piedalīties izstāžu, ekspozīciju, pasākumu reklamēšanas, iekārtošanas un novākšanas darbos;

piedalīties muzeja attīstības koncepcijas izstrādāšanā kopā ar citiem muzeja speciālistiem.


Pilnas likmes mēneša alga pirms nodokļu nomaksas EUR 790.


Dokumentus – pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un vēlams rekomendācijas – līdz 17.08.2020. sūtīt uz e-pastu: bjcrsp@riga.lv. Informācija - 27006037.

Pretendentiem jāpiesakās līdz