Mēnešalga:
no EUR 4075
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Vestienas iela 35, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Darba pienākumi:

 • nodrošināt nozares stratēģisko mērķu, attīstības plānu un rezultatīvo rādītāju izstrādi, pārvaldību un realizāciju;
 • nodrošināt ilgtspējīgu, drošu un efektīvu sabiedrības īpašumā, valdījumā un lietošanā esošo infrastruktūras objektu pārvaldību un uzturēšanu atbilstoši ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt sabiedrībai nepieciešamo infrastruktūras objektu būvdarbu plānošanu un to veikšanu;
 • nodrošināt racionālu energoresursu izmantošanas pārvaldību;
 • nodrošināt maksas autostāvvietu un velosipēdu novietņu attīstību un efektīvu darbību.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, valodas zināšanu apjoms, pieredze, zināšanas, profesionālās kompetences un prasmes:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanā un pārstrādē, nekustamā īpašuma pārvaldības vai uzņēmējdarbības vadības jomās;
 • profesionālā darba pieredze vadošā amatā inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanas un pārstrādes, nekustamā īpašuma pārvaldības vai uzņēmējdarbības vadības, komerczinību vai finanšu vadības jomā  vadībā vairāk par 3 gadiem, pieredze vairāk par 3 gadiem pakļauto darbinieku (vismaz 50) darba organizēšanā un komandas darba plānošanā, stratēģiska, analītiska domāšana, finanšu izpratne, teicamas komunikācijas un komandas sadarbības prasmes, spēja izvērtēt prioritātes;
 • spēja izvērtēt veiktos aprēķinus par veicamo pakalpojumu izmaksām, nepieciešamajiem ieguldījumiem un darbaspēka patēriņu;
 • valsts valodas C līmeņa 1.pakāpe vai iegūta izglītība valsts valodā;
 • vismaz vienas svešvalodas zināšanas B2 vai augstākā līmenī.

Uzņēmums piedāvā:

 • iespējas profesionālai attīstībai;
 • izaicinājumiem bagātu darbu lielākajā transporta nozares uzņēmumā Rīgā un Latvijā;
 • sociālās garantijas un motivējošus labumus;
 • atalgojums bruto no EUR 4075.   

Amats iekļauts RP SIA “Rīgas satiksme” valsts amatpersonas sarakstā.

 Darba vieta: Rīga, Brīvības iela 191.

Pieteikšanās termiņš līdz 18.08.2020.

 

Pieteikšanās: nosūtot CV un pieteikuma vēstuli uz elektroniskā pasta adresi: personals@rigassatiksme.lv līdz 2020.gada 18.augustam.

Papildu informāciju iespējams iegūt zvanot uz tālruņa Nr.67104751.

 Norādot datus, Jūs piekrītat, ka visa Jūsu sniegtā informācija (t.sk. personas dati) tiks izmantoti tikai Jūsu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam RP SIA “Rīgas satiksme” un saziņai ar Jums. Līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanai norādītās apstrādes tiesiskais pamats ir personas piekrišana un to var atsaukt līdz atlases procesa beigām, sazinoties ar Datu pārzini.

Datu pārzinis: RP SIA “Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs: 40003619950, juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV – 1067, Latvija, biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV – 1035, Latvija. E-pasts saziņai datuspecialists@rigassatiksme.lv

Plašāka informācija par datu aizsardzību www.rigassatiksme.lv sadaļā “Par mums” apakšsadaļā “Datu aizsardzība” . 

Pretendentiem jāpiesakās līdz