Nodaļas uzdevumi:

 • izplata un skaidro plašsaziņas līdzekļiem Rīgas pilsētas pašvaldības oficiālo viedokli un informāciju;
 • apzina plašsaziņas līdzekļu pieprasījumu pēc konkrētas informācijas un veic nepieciešamos pasākumus šīs informācijas iegūšanai un izskaidrošanai;
 • koordinē Rīgas pašvaldības portāla saturisko attīstību;
 • koordinē pašvaldības iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistu darbu, sniedz padomus, priekšlikumus un konsultē ar sabiedrības informēšanu saistītajos jautājumos pašvaldības iestāžu vadītājus;
 • konsultē Rīgas domes priekšsēdētāju, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku, Rīgas domes komiteju priekšsēdētājus, Rīgas pilsētas izpilddirektoru un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību un īpaša statusa institūciju vadītājus un darbiniekus sabiedrisko attiecību jomā;
 • izmantojot Rīgas pašvaldības portālu, sociālos tīklus un sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, informē sabiedrību par Rīgas pilsētas pašvaldības aktualitātēm, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, skaidro jaunu lēmumu pieņemšanas nepieciešamību
 • organizē un vada Rīgas domes priekšsēdētāja, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka, Rīgas pilsētas izpilddirektora un Rīgas domes komiteju priekšsēdētāju preses konferences un citus plašsaziņas līdzekļiem paredzētus pasākumus, kā arī video sarunas tiešsaistes režīmā;
 • organizē žurnālistu tikšanās un intervijas ar Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonām;
 • izvērtē plašsaziņas līdzekļos atspoguļoto informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldības darbību un nepieciešamības gadījumā pieprasa kļūdainas vai neprecīzas informācijas labošanu;
 • pēc Rīgas domes priekšsēdētāja norādījuma sagatavo oficiālos apsveikumus, paziņojumus, runas un uzrunas;
 • pieņem lēmumus par Rīgas pilsētas pašvaldības portālā un sociālajos tīklos izvietojamās informācijas publicēšanas veidu un vizuālo risinājumu; sniedz ieteikumus un norādījumus Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem par iesniedzamās informācijas veidu publicēšanai Rīgas pašvaldības portālā, nodrošinot vienotu principu ieviešanu.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

67026337
nsa [at] riga.lv

 

Uģis Vidauskis

nodaļas vadītājs

 

67105908

26334633

Dzintra Āboliņa

nodaļas vadītāja vietniece

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas
 preses sekretāre

Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja
 preses sekretāre

67037503

26554446

Baiba Gailīte

nodaļas vadītāja vietniece

 

67181181

26555927

Ilze Krūkle
Projektu koordinatore

Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas priekšsēdētāja  preses sekretāre

Administratīvās komisijas jautājumi

Īpašuma komitejas priekšsēdētāja  preses sekretāre

67181066

29414078

Aira Šmelde
Projektu koordinators
Rīgas pilsētas izpilddirektora preses sekretāre

67037902

26269365

Larisa Vladova
Projektu koordinators
Sociālo tīklu administrēšana 67026018
Mārtiņš Vilemsons
Projektu koordinators

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas  preses sekretārs

Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja  preses sekretārs

67026231

26007509

Agnese Siliņa
Projektu koordinatore
Rīgas domes ārlietu jautājumi

67026104

29336165

Iveta Bulāne

projektu koordinatore

Mājas lapas administrēšana

67026011

29336733

Sandra Pastare

projektu kordinatore

  67026049

Nora Krevņeva

 

Projektu koordinatore

   
Staņislavs Kokšarevs