Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks pilda Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumus Rīgas pilsētas izpilddirektora prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā.