Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieces Lindas Ozolas pārraudzībā ir Rīgas pilsētas drošības un sabiedriskās kārtības jautājumi, pretkorupcijas jautājumi un pašvaldības darba atklātības jautājumi.

Atbilstoši savai kompetencei:

  • uzrauga Rīgas pašvaldības policijas darbību;
  • uzrauga pretkorupcijas pasākumu sagatavošanu, izvērtēšanu un īstenošanu Rīgas pilsētas pašvaldības administrācijā;
  • uzrauga informācijas atklātību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu Rīgas pilsētas pašvaldības darba atklātības nodrošināšanā;
  • sniedz priekšlikumus birokrātijas mazināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības administrācijā;
  • ierosina jautājumu izskatīšanu Rīgas domes sēdēs.