Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs, lai klientu apkalpošanas punktos klātienē saņemtu pakalpojumu, aicina klientus iepriekš pierakstīties, zvanot pa bezmaksas tālruni 80000800.

Bez iepriekšēja pierakstījies pakalpojumu var saņemt rindas kārtībā.

Ierobežojumu klātienes apmeklējumam nav - sejas masku lietošana nav obligāta, Covid-19 sertifikāts apmeklējumam nav nepieciešams. Tiek saglabāta prasība ievērot 2 m fizisku distanci.

1. Iesniegt iesniegumu var:

 • izmatojot e-adresi, norādot adresātu “Rīgas valstspilsētas pašvaldība”;
 • sūtot iesniegumu pa pastu Rīgas domei, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539;
 • atstājot iesniegumu tam īpaši paredzētā pastkastē  un klātienē Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A vai Gobas ielā 6A;
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu riga@riga.lv vai aic@riga.lv (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi);

2. Iesniegt pakalpojumu pieteikumu, kuram nav nepieciešams klātienes kontakts var:

 • izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālos www.latvija.lv vai www.eriga.lv;
 • atstājot to tam īpaši paredzētā pastkastē Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A vai Gobas ielā 6A.

3. Deklarēt dzīvesvietu var:

 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana;
 • klātienē Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (pirmdienās 8.30-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30-17.00, piektdienās 8.30-16.00); Brīvības ielā 49/53 (pirmdienās, ceturtdienās 8.00-19.00, otrdienās, trešdienās 8.00 – 18.00, piektdienās 8.00 – 17.00), iepriekš apmeklējumu piesakot pa tālruni 80000800.

4. Informācijai un konsultācijām, kā arī pierakstam pie Rīgas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniekiem, Rīgas pilsētas izpilddirektora un  izpilddirektora vietnieka  lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

 • zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000800;
 • rakstot elektroniski uz aic@riga.lv.
 • Apmeklētāju pieņemšana pie Rīgas domes amatpersonām tiek organizēta klātienē vai attālināti, iepriekš saskaņojot pieņemšanas veidu ar klientu un amatpersonu.

5.Saņemt konsultācijas par Komercdarbības koordinācijas nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem:

par tirdzniecību reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā; par tirdzniecību pasākuma laikā, īslaicīgo tirdzniecību, tirdzniecību; par tirdzniecības atļaujām ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas; par par jaunas ielu tirdzniecības vietas reģistrēšanu vai izmaiņām iepriekš reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā, jauna tirgus izveides lietderību, tirgus teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, izmaiņām vai par tirgus iekšējās kārtības noteikumiem, var:

6. Informācijai par līdzdalības iespējām savas apkaimes attīstīšanā, atbalstam dažādu iniciatīvu virzībā un iedzīvināšanā apkaimju biedrībām, iedzīvotājiem un iedzīvotāju interešu grupām var vērsties pie projektu vadītājiem apkaimju attīstības jautājumos, izmantojot attālinātus saziņas kanālus:

7. Par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa norisi vai projektu ideju iesniegšanu saistītiem jautājumiem var vērsties pie konkursa vērtēšanas komisijas sekretāra:

 

 • Informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumiem pieejama Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv .