Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
20.09.2022.-03.10.2022.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) 

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.08.2022. sēdes protokolu Nr.35, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015).

Paredzēts cirst 7 ošus ø 29, 25, 43/28, 40, 40, 33/38, 44 cm.

  • Objekts – "Kanālmalas pieejamības nodrošināšana starp Rail Baltica Centrālās stacijas projekta robežu pie nojauktā TC Titāniks un Pilsētas kanālu".
  • Adrese – Rīga, Prāgas iela 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015).
  • Zemesgabala īpašnieks un ciršanas ierosinātājs  – Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Saistībā ar projektu "Kanālmalas pieejamības nodrošināšana starp Rail Baltica Centrālās stacijas projekta robežu pie nojauktā TC Titāniks un Pilsētas kanālu" Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) paredzēts cirst 7 ošus ø 29, 25, 43/28, 40, 40, 33/38, 44 cm..

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas centra apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.09.2022. līdz 03.10.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.10.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas  - pilnsabiedrības "RBBL": Katlakalna iela 11E, Rīga, LV-1073, kontaktpersona - Didzis Dāle, tālr. +37126191009.

Aptaujas lapa

Informācija