Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
13.06.2023.-27.06.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, zvaigžņu iela 29 (kadastra apzīmējums 0100 035 0084)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.05.2023. sēdes protokols Nr. 20, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Zvaigžņu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 035 0084) paredzēts cirst 2 kļavas ø 69, 53 cm un 1 liepu ø 65 cm.

  • Objekts – daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve
  • Adrese – Rīga, Zvaigžņu iela 29 (kadastra apzīmējums  0100 035 0084)
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA "MONTAGE VERMITTLUNG UN MANAGEMENT"

Saistībā ar teritorijas kopšanu un plānoto būvniecību Rīgā, Zvaigžņu ielā 29  (kadastra apzīmējums 0100 035 0084) paredzēts cirst 2 kļavas ø 69, 53 cm un 1 liepu ø 65 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana -ziedoši lapu krūmi, skujeņu stādījumi un lapu koki.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.06.2023. līdz 27.06.2023. 

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 26.06.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +371 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja, koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Zvaigžņu ielā 29, kontaktpersona: Kristīne Pudiste, tālr. +371 22306619.