Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
07.02.2023.-20.02.2023

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Senču iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 026 0143)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.01.2023. sēdes protokols Nr. 2, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Senču ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 026 0143) paredzēts cirst 1 pīlādzi ø 20/11/7 cm.

  • Objekts – Daudzdzīvokļu ēkas pārbūve
  • Adrese – Rīga, Senču iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 026 0143)
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Barons Kvartāls”
  • Saistībā ar plānoto būvniecību Rīgā, Senču ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 026 0143) paredzēts cirst 1 pīlādzi ø 20/11/7 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas Jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 07.02.2023. līdz 20.02.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.02.2023. šādās vietās:

  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā;
  • jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.
  • Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Cēsu ielā 31, k-1, kontaktpersona: Rūdolfs Lācis, tālr. +37120200000.